Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 172 351 000 146 791 000 161 580 000 132 733 000 96 334 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 164 917 000 155 393 000 142 266 000 126 385 000 87 812 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 0,94 1,14 1,05 1,10

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $172 351 000K ÷ $164 917 000K
= 1,05