Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 146 791 000 323 160 000 132 733 000 96 334 000 75 101 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 155 393 000 284 532 000 126 385 000 87 812 000 68 391 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,94 1,14 1,05 1,10 1,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $146 791 000K ÷ $155 393 000K
= 0,94