Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 67 150 000 97 488 000 31 816 000 23 414 000 39 787 000
Aktywa razem w tys. USD 462 675 000 841 098 000 321 195 000 225 248 000 162 648 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,15 0,12 0,10 0,10 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $67 150 000K ÷ $462 675 000K
= 0,15