Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 58 314 000 67 150 000 48 744 000 31 816 000 23 414 000
Aktywa razem w tys. USD 527 854 000 462 675 000 420 549 000 321 195 000 225 248 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,15 0,12 0,10 0,10

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $58 314 000K ÷ $527 854 000K
= 0,11