Amazon.com Inc. (AMZN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 30 425 000 -2 722 000 33 364 000 21 331 000 11 588 000 10 073 000 3 033 000
Amortyzacja 48 663 000 41 921 000 34 296 000 25 251 000 21 789 000 15 341 000 11 478 000
Zmiana stanu należności 9 893 000 -23 422 000 8 349 000 3 726 000 4 139 000 3 513 000 4 825 000
Zmiana stanu zapasów -1 087 000 -30 875 000 8 845 000 3 298 000 3 323 000 1 127 000 4 586 000
Zmiana stanu gotówki 16 754 000 -122 072 000 11 653 000 29 375 000 13 771 000 10 264 000 5 005 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 84 946 000 46 752 000 46 327 000 66 064 000 38 514 000 30 723 000 18 434 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -52 729 000 -63 645 000 -61 053 000 -40 140 000 -16 861 000 -13 427 000 -11 955 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -49 833 000 -37 601 000 -58 154 000 -59 611 000 -24 281 000 -12 369 000 -27 819 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 879 000 9 718 000 6 291 000 -1 104 000 -10 066 000 -7 686 000 9 860 000