Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 288 831 000 368 861 000 361 523 000 359 275 000 544 688 000 268 793 000 262 969 000 251 453 000
Zapasy w tys. USD 34 405 000 36 647 000 38 153 000 34 987 000 65 280 000 30 933 000 24 119 000 23 849 000
Rotacja zapasów 8,40 10,07 9,48 10,27 8,34 8,69 10,90 10,54

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $288 831 000K ÷ $34 405 000K
= 8,40