Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 25 000 25 000 25 000
Kapitał własny w tys. USD 965 628 734 207 585 752
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,03 0,03 0,04

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $25 000K ÷ ($25 000K + $965 628K)
= 0,03


Analiza porównawcza

2023