Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 427 574 361 214 312 305
Zapasy w tys. USD 151 301 86 160 87 498
Rotacja zapasów 2,83 4,19 3,57

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $427 574K ÷ $151 301K
= 2,83


Analiza porównawcza

2023