Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Zysk operacyjny w tys. USD 200 507 134 650 16 777
Aktywa razem w tys. USD 1 181 160 892 620 747 678
Operacyjny ROA 16,98% 15,08% 2,24%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $200 507K ÷ $1 181 160K
= 16,98%


Analiza porównawcza

2023