Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 973 653 768 674 591 207
Aktywa razem w tys. USD 1 181 160 892 620 747 678
Rotacja aktywów razem 0,82 0,86 0,79

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $973 653K ÷ $1 181 160K
= 0,82


Analiza porównawcza

2023