Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Zysk netto w tys. USD 187 357 119 407 17 953
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 973 653 768 674 591 207
Marża zysku netto 19,24% 15,53% 3,04%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $187 357K ÷ $973 653K
= 19,24%


Analiza porównawcza

2023