Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 427 574 361 214 312 305
Zobowiązania handlowe w tys. USD 56 256 29 836 35 389
Rotacja zobowiązań 7,60 12,11 8,82

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $427 574K ÷ $56 256K
= 7,60


Analiza porównawcza

2023