Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Zysk netto w tys. USD 187 357 119 407 17 953
Aktywa razem w tys. USD 1 181 160 892 620 747 678
ROA 15,86% 13,38% 2,40%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $187 357K ÷ $1 181 160K
= 15,86%


Analiza porównawcza

2023