Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 25 000 25 000 25 000
Aktywa razem w tys. USD 1 181 160 892 620 747 678
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,03 0,03

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $25 000K ÷ $1 181 160K
= 0,02


Analiza porównawcza

2023