Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 665 829 511 692 430 564
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 325 104 223 116 674
Wskaźnik płynności bieżącej 4,03 4,91 3,69

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $665 829K ÷ $165 325K
= 4,03


Analiza porównawcza

2023