Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 973 653 768 674 591 207
Property, plant and equipment w tys. USD 263 099 210 028 192 393
Rotacja aktywów trwałych 3,70 3,66 3,07

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $973 653K ÷ $263 099K
= 3,70


Analiza porównawcza

2023