Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

ROE

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Zysk netto w tys. USD 187 357 119 407 17 953
Kapitał własny w tys. USD 965 628 734 207 585 752
ROE 19,40% 16,26% 3,06%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $187 357K ÷ $965 628K
= 19,40%


Analiza porównawcza

2023