Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Cykl zapasów dni 129,16 87,06 102,26
Cykl należności dni 48,91 57,33 58,56
Cykl zobowiązań dni 48,02 30,15 41,36
Cykl konwersji gotówki dni 130,05 114,25 119,46

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 129,16 + 48,91 – 48,02
= 130,05


Analiza porównawcza

2023