Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 351 576 282 383 197 214
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 346 14 995 18 374
Należności w tys. USD 130 477 120 738 94 848
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 325 104 223 116 674
Wskaźnik płynności szybkiej 3,07 4,01 2,66

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($351 576K + $25 346K + $130 477K) ÷ $165 325K
= 3,07


Analiza porównawcza

2023