Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 351 576 282 383 197 214
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 346 14 995 18 374
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 325 104 223 116 674
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,28 2,85 1,85

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($351 576K + $25 346K) ÷ $165 325K
= 2,28


Analiza porównawcza

2023