Accenture plc (ACN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 sie 2023)
2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 049 610 8 539 930 6 242 980 5 903 800 7 893 810 6 707 890 5 472 150 5 644 080
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 332 300 14 840 100 14 818 000 14 768 700 13 717 100 14 299 800 13 713 000 12 977 600
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 009 000 17 092 500 16 349 500 16 460 200 17 523 500 16 562 600 15 540 100 15 232 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,30 1,37 1,29 1,26 1,23 1,27 1,23 1,22

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 049 610K + $14 332 300K + $0K) ÷ $18 009 000K
= 1,30


Analiza porównawcza

2023/Q4