Accenture plc (ACN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 43 093 45 893 53 473 54 052 16 247
Kapitał własny w tys. USD 25 692 800 22 106 100 19 529 500 17 000 500 14 409 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $43 093K ÷ ($43 093K + $25 692 800K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2023