Accenture plc (ACN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 893 810 8 172 470 8 509 640 6 130 010 5 018 890
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 717 100 11 494 000 9 240 120 9 320 440 1 024 640
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 523 500 15 708 900 12 662 600 11 061 900 10 151 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,23 1,25 1,40 1,40 0,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 893 810K + $13 717 100K) ÷ $17 523 500K
= 1,23


Analiza porównawcza

2022