Accenture plc (ACN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Przychody ze sprzedaży 64 111 700 61 594 300 50 533 400 44 327 000 43 215 000 41 603 400 36 765 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 43 380 100 41 892 800 34 169 300 30 350 900 29 900 300 29 160 500 25 735 000
Zysk ze sprzedaży brutto 20 731 600 19 701 500 16 364 100 13 976 200 13 314 700 12 442 900 11 030 500
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 10 858 600 10 334 400 8 742 600 7 462 510 7 009 610 6 601 870 5 888 090
Zysk operacyjny 9 873 040 9 367 180 7 621 530 6 513 640 6 305 070 5 841 040 5 142 400
Koszty odsetek netto -232 884 2 187 26 127 -36 260 -64 545 -36 798 -22 395
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 139 330 9 196 170 7 761 120 6 774 330 6 251 800 5 808 090 4 616 030
Podatek dochodowy 2 135 800 2 207 210 1 770 570 1 589 020 1 405 560 1 593 500 981 100
Udziały niekontrolujące 131 973 111 791 83 736 77 474 67 129 154 687 189 783
Zysk (strata) netto 6 871 560 6 877 170 5 906 810 5 107 840 4 779 110 4 059 910 3 445 150