Accenture plc (ACN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni
Cykl zobowiązań dni 20,96 22,30 24,29 16,23 20,10
Cykl konwersji gotówki dni -20,96 -22,30 -24,29 -16,23 -20,10

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + — – 20,96
= -20,96


Analiza porównawcza

2023