Accenture plc (ACN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 61 594 300 50 533 400 44 327 000 43 215 000 41 603 400
Property, plant and equipment w tys. USD 1 659 140 1 639 100 1 545 570 1 391 170 1 264 020
Rotacja aktywów trwałych 37,12 30,83 28,68 31,06 32,91

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $61 594 300K ÷ $1 659 140K
= 37,12


Analiza porównawcza

2022