Accenture plc (ACN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 64 111 700 61 594 300 50 533 400 44 327 000 43 215 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 530 010 1 659 140 1 639 100 1 545 570 1 391 170
Rotacja aktywów trwałych 41,90 37,12 30,83 28,68 31,06

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $64 111 700K ÷ $1 530 010K
= 41,90


Analiza porównawcza

2023