Accenture plc (ACN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 61 594 300 50 533 400 44 327 000 43 215 000 41 603 400
Aktywa razem w tys. USD 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900 24 449 100
Rotacja aktywów razem 1,30 1,17 1,20 1,45 1,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $61 594 300K ÷ $47 263 400K
= 1,30


Analiza porównawcza

2022