Accenture plc (ACN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 41 892 800 34 169 300 30 350 900 29 900 300 29 160 500
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zapasów

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $41 892 800K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2022