Accenture plc (ACN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 43 380 100 41 892 800 34 169 300 30 350 900 29 900 300
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zapasów

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $43 380 100K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2023