Accenture plc (ACN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 41 892 800 34 169 300 30 350 900 29 900 300 29 160 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 559 480 2 274 060 1 349 870 1 646 640 1 348 800
Rotacja zobowiązań 16,37 15,03 22,48 18,16 21,62

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $41 892 800K ÷ $2 559 480K
= 16,37


Analiza porównawcza

2022