Accenture plc (ACN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 43 380 100 41 892 800 34 169 300 30 350 900 29 900 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 491 170 2 559 480 2 274 060 1 349 870 1 646 640
Rotacja zobowiązań 17,41 16,37 15,03 22,48 18,16

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $43 380 100K ÷ $2 491 170K
= 17,41


Analiza porównawcza

2023