Accenture plc (ACN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 45 893 53 473 54 052 16 247 19 676
Aktywa razem w tys. USD 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900 24 449 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $45 893K ÷ $47 263 400K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022