Accenture plc (ACN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 43 093 45 893 53 473 54 052 16 247
Aktywa razem w tys. USD 51 245 300 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $43 093K ÷ $51 245 300K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023