Accenture plc (ACN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
EBIT w tys. USD 9 367 180 7 621 530 6 513 640 6 305 070 5 841 040
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 45 893 53 473 54 052 16 247 19 676
Kapitał własny w tys. USD 22 106 100 19 529 500 17 000 500 14 409 000 10 364 800
Zwrot z kapitału całkowitego 42,29% 38,92% 38,19% 43,71% 56,25%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $9 367 180K ÷ ($45 893K + $22 106 100K)
= 42,29%


Analiza porównawcza

2022