Accenture plc (ACN)

ROA

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 877 170 5 906 810 5 107 840 4 779 110 4 059 910
Aktywa razem w tys. USD 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900 24 449 100
ROA 14,55% 13,68% 13,78% 16,04% 16,61%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $6 877 170K ÷ $47 263 400K
= 14,55%


Analiza porównawcza

2022