Accenture plc (ACN)

ROA

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 6 871 560 6 877 170 5 906 810 5 107 840 4 779 110
Aktywa razem w tys. USD 51 245 300 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900
ROA 13,41% 14,55% 13,68% 13,78% 16,04%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $6 871 560K ÷ $51 245 300K
= 13,41%


Analiza porównawcza

2023