Accenture plc (ACN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności
Rotacja zobowiązań 17,41 16,37 15,03 22,48 18,16
Rotacja kapitału pracującego 11,93 15,07 12,77 8,71 9,85

Średnia liczba dni

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni
Cykl zobowiązań dni 20,96 22,30 24,29 16,23 20,10

Długoterminowe

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Rotacja aktywów trwałych 41,90 37,12 30,83 28,68 31,06
Rotacja aktywów razem 1,25 1,30 1,17 1,20 1,45