Accenture plc (ACN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 5,55
Rotacja zobowiązań 16,37 15,03 22,48 18,16 21,62
Rotacja kapitału pracującego 15,07 12,77 8,71 9,85 12,12

Średnia liczba dni

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 65,77
Cykl zobowiązań dni 22,30 24,29 16,23 20,10 16,88

Długoterminowe

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Rotacja aktywów trwałych 37,12 30,83 28,68 31,06 32,91
Rotacja aktywów razem 1,30 1,17 1,20 1,45 1,70