Accenture plc (ACN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 9 367 180 7 621 530 6 513 640 6 305 070 5 841 040
Aktywa razem w tys. USD 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900 24 449 100
Operacyjny ROA 19,82% 17,65% 17,57% 21,17% 23,89%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $9 367 180K ÷ $47 263 400K
= 19,82%


Analiza porównawcza

2022