Accenture plc (ACN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 21 610 900 19 666 500 17 749 800 15 450 600 13 585 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 523 500 15 708 900 12 662 600 11 061 900 10 151 800
Wskaźnik płynności bieżącej 1,23 1,25 1,40 1,40 1,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $21 610 900K ÷ $17 523 500K
= 1,23


Analiza porównawcza

2022