Accenture plc (ACN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 23 381 900 21 610 900 19 666 500 17 749 800 15 450 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 009 000 17 523 500 15 708 900 12 662 600 11 061 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,30 1,23 1,25 1,40 1,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $23 381 900K ÷ $18 009 000K
= 1,30


Analiza porównawcza

2023