Accenture plc (ACN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q2
(29 lut 2024)
2024/Q1
(30 lis 2023)
2023/Q4
(31 sie 2023)
2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 125 650 7 145 440 9 049 610 8 539 930 6 242 980 5 903 800 7 893 810 6 707 890
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 203 200 15 910 100 14 332 300 14 840 100 14 818 000 14 768 700 13 717 100 14 299 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 136 000 17 280 200 18 009 000 17 092 500 16 349 500 16 460 200 17 523 500 16 562 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,26 1,33 1,30 1,37 1,29 1,26 1,23 1,27

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 125 650K + $15 203 200K) ÷ $16 136 000K
= 1,26


Analiza porównawcza

2024/Q2