Accenture plc (ACN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
2021/Q3
(31 maj 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 242 980 5 903 800 7 893 810 6 707 890 5 472 150 5 644 080 8 172 470 10 013 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 818 000 14 768 700 13 717 100 14 299 800 13 713 000 12 977 600 11 494 000 11 131 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 349 500 16 460 200 17 523 500 16 562 600 15 540 100 15 232 000 15 708 900 14 929 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,29 1,26 1,23 1,27 1,23 1,22 1,25 1,42

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 242 980K + $14 818 000K) ÷ $16 349 500K
= 1,29


Analiza porównawcza

2023/Q2