Accenture plc (ACN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
2021/Q3
(31 maj 2021)
2021/Q2
(28 lut 2021)
2021/Q1
(30 lis 2020)
2020/Q4
(31 sie 2020)
2020/Q3
(31 maj 2020)
2020/Q2
(29 lut 2020)
2020/Q1
(30 lis 2019)
2019/Q4
(31 sie 2019)
2019/Q3
(31 maj 2019)
2019/Q2
(28 lut 2019)
2019/Q1
(30 lis 2018)
2018/Q4
(31 sie 2018)
2018/Q3
(31 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 903 800 7 893 810 6 707 890 5 472 150 5 644 080 8 172 470 10 013 800 9 170 100 8 677 150 8 509 640 6 445 940 5 440 100 5 813 840 6 130 010 4 772 500 4 468 000 4 366 910 5 018 890 3 932 110
Inwestycje krótkoterminowe 14 768 700 13 717 100 14 299 800 13 713 000 12 977 600 11 494 000 11 131 000 10 390 600 9 948 940 9 240 120 9 700 300 9 965 190 9 792 260 9 320 440 9 369 160 9 365 300 9 173 500 1 024 640 958 067
Należności 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 496 370 7 446 700
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 14 768 700 13 717 100 14 299 800 13 713 000 12 977 600 11 494 000 11 131 000 10 390 600 9 948 940 9 240 120 9 700 300 9 965 190 9 792 260 9 320 440 9 369 160 9 365 300 9 173 500 1 024 640 958 067
Aktywa obrotowe razem 20 672 500 21 610 900 21 007 700 19 185 100 18 621 700 19 666 500 21 144 900 19 560 700 18 626 100 17 749 800 16 146 200 15 405 300 15 606 100 15 450 600 14 141 700 13 833 300 13 540 400 13 585 600 12 336 900
Inwestycje długotrminowe 26 443 300 25 652 500 25 087 500 25 132 700 25 053 100 23 509 300 20 980 000 20 424 700 19 642 200 19 328 800 18 911 100 18 098 100 17 564 600 14 339 300 14 014 700 13 556 900 13 166 000 10 863 500 10 913 900
Rzeczowe aktywa trwałe 1 634 070 1 659 140 1 665 480 1 656 790 1 654 060 1 639 100 1 538 780 1 500 780 1 506 820 1 545 570 1 445 180 1 425 430 1 386 440 1 391 170 1 341 550 1 282 760 1 243 270 1 264 020 1 228 950
Wartość firmy 13 790 700 13 133 300 12 499 400 12 427 800 12 395 900 11 125 900 9 144 310 8 752 120 8 127 410 7 709 820 7 334 590 6 698 690 6 300 000 6 205 550 6 078 820 5 782 860 5 522 690 5 383 010 5 275 290
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 667 250 3 522 380 3 399 310 3 444 180 3 483 780 3 225 190 2 614 930 2 540 090 2 430 230 2 412 440 2 395 010 2 253 310 2 143 990 2 152 790 2 137 040 2 003 220 1 948 770 1 914 150 1 931 130
Aktywa razem 47 115 800 47 263 400 46 095 200 44 317 800 43 674 700 43 175 800 42 124 900 39 985 400 38 268 300 37 078 600 35 057 300 33 503 400 33 170 700 29 789 900 28 156 400 27 390 200 26 706 400 24 449 100 23 250 800

Pasywa

w tys. USD

2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
2021/Q3
(31 maj 2021)
2021/Q2
(28 lut 2021)
2021/Q1
(30 lis 2020)
2020/Q4
(31 sie 2020)
2020/Q3
(31 maj 2020)
2020/Q2
(29 lut 2020)
2020/Q1
(30 lis 2019)
2019/Q4
(31 sie 2019)
2019/Q3
(31 maj 2019)
2019/Q2
(28 lut 2019)
2019/Q1
(30 lis 2018)
2018/Q4
(31 sie 2018)
2018/Q3
(31 maj 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 2 417 780 2 559 480 2 384 350 2 229 220 2 210 160 2 274 060 1 926 910 1 740 400 1 513 440 1 349 870 1 405 980 1 526 140 1 581 110 1 646 640 1 563 000 1 472 130 1 355 540 1 348 800 1 388 990
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 430 9 175 8 768 9 092 9 089 12 080 9 157 9 040 8 925 7 820 8 697 6 697 3 698 6 411 4 137 4 365 4 727 5 337 2 840
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 14 033 000 14 954 800 14 169 500 13 301 800 13 012 800 13 422 700 12 993 500 12 341 200 11 296 700 11 304 900 10 413 600 9 644 740 9 614 600 9 408 840 8 984 860 8 742 550 8 816 070 8 797 610 8 161 770
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 16 460 200 17 523 500 16 562 600 15 540 100 15 232 000 15 708 900 14 929 600 14 090 700 12 819 100 12 662 600 11 828 300 11 177 600 11 199 400 11 061 900 10 552 000 10 219 000 10 176 300 10 151 800 9 553 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 45 122 45 893 51 546 52 152 55 884 53 473 61 629 59 323 59 881 54 052 60 342 13 183 15 935 16 247 19 855 19 753 19 896 19 676 25 958
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 033 820 4 065 240 4 409 900 4 469 550 4 454 010 4 375 840 4 317 920 4 079 300 4 134 550 4 015 490 3 772 360 3 571 850 3 557 850 3 750 810 3 292 360 3 283 070 3 318 470 3 427 340 3 386 180
Udziały niekontrolujące 691 339 640 991 622 629 596 956 585 459 567 660 551 119 534 400 519 715 498 637 469 039 446 217 434 070 418 683 405 634 391 512 376 712 359 835 355 411
Zobowiązania razem 24 141 200 25 157 300 24 706 100 23 757 800 23 321 500 23 646 400 22 782 000 21 677 400 20 361 800 20 078 100 19 042 700 18 028 800 18 003 600 15 380 900 14 419 000 14 053 200 14 027 600 14 084 300 13 453 500
Akcje zwykłe 630 137 632 064 632 749 633 957 632 281 633 511 635 204 635 994 634 271 635 845 636 146 637 486 635 722 637 044 637 831 638 640 638 877 640 899 639 217
Zyski (straty) zatrzymane 16 981 400 18 203 800 17 177 400 16 028 400 15 110 700 13 988 700 15 004 300 14 035 800 13 276 700 12 375 500 12 565 900 11 867 500 11 236 300 10 421 500 11 709 300 11 422 000 10 384 100 7 952 410 8 296 830
Akcje własne -5 169 970 -6 678 040 -6 122 400 -5 297 350 -4 079 620 -3 408 490 -4 639 420 -3 913 920 -3 163 840 -2 565 760 -3 085 440 -2 571 260 -1 977 390 -1 388 380 -3 761 010 -3 357 660 -2 748 450 -2 116 950 -3 201 010
Kapitał własny 22 974 600 22 106 100 21 389 100 20 560 000 20 353 200 19 529 500 19 342 800 18 308 000 17 906 500 17 000 500 16 014 600 15 474 600 15 167 100 14 409 000 13 737 300 13 337 000 12 678 900 10 364 800 9 797 320
Pasywa razem 47 115 800 47 263 400 46 095 200 44 317 800 43 674 700 43 175 800 42 124 900 39 985 400 38 268 300 37 078 600 35 057 300 33 503 400 33 170 700 29 789 900 28 156 400 27 390 200 26 706 400 24 449 100 23 250 800