Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 216 800 3 520 100 1 165 200 907 000 866 500
Aktywa razem w tys. USD 8 021 400 8 002 600 3 676 300 2 911 300 2 695 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,40 0,44 0,32 0,31 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 216 800K ÷ $8 021 400K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022