Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 909 800 1 929 400 1 405 700 1 602 600 1 553 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 033 600 1 598 000 1 223 400 1 247 000 1 303 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,85 1,21 1,15 1,29 1,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 909 800K ÷ $1 033 600K
= 1,85


Analiza porównawcza

2022