Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 433 900 9 837 700 7 131 800 7 210 300 6 874 400
Property, plant and equipment w tys. USD 1 941 000 1 990 000 956 200 909 700 886 100
Rotacja aktywów trwałych 7,95 4,94 7,46 7,93 7,76

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $15 433 900K ÷ $1 941 000K
= 7,95


Analiza porównawcza

2022