Asbury Automotive Group Inc (ABG)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 997 300 532 400 254 400 184 400 168 000
Aktywa razem w tys. USD 8 021 400 8 002 600 3 676 300 2 911 300 2 695 400
ROA 12,43% 6,65% 6,92% 6,33% 6,23%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $997 300K ÷ $8 021 400K
= 12,43%


Analiza porównawcza

2022