Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 100 600 1 902 200 1 223 400 1 168 900 1 103 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 433 900 9 837 700 7 131 800 7 210 300 6 874 400
Marża zysku ze sprzedaży brutto 20,09% 19,34% 17,15% 16,21% 16,05%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 100 600K ÷ $15 433 900K
= 20,09%


Analiza porównawcza

2022