Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 333 300 7 935 500 5 908 400 6 041 400 5 771 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 147 400 163 900 97 600 81 700 81 900
Rotacja zobowiązań 83,67 48,42 60,54 73,95 70,47

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $12 333 300K ÷ $147 400K
= 83,67


Analiza porównawcza

2022