Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 240 700 189 900 1 400 3 500 8 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 508 900 416 200 345 300 323 700 320 500
Należności w tys. USD 171 900 229 800 155 500 136 200 130 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 033 600 1 598 000 1 223 400 1 247 000 1 303 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 0,52 0,41 0,37 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($240 700K + $508 900K + $171 900K) ÷ $1 033 600K
= 0,89


Analiza porównawcza

2022