Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 333 300 7 935 500 5 908 400 6 041 400 5 771 400
Zapasy w tys. USD 959 200 718 400 875 200 985 000 1 067 600
Rotacja zapasów 12,86 11,05 6,75 6,13 5,41

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $12 333 300K ÷ $959 200K
= 12,86


Analiza porównawcza

2022