Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 433 900 9 837 700 7 131 800 7 210 300 6 874 400
Aktywa razem w tys. USD 8 021 400 8 002 600 3 676 300 2 911 300 2 695 400
Rotacja aktywów razem 1,92 1,23 1,94 2,48 2,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $15 433 900K ÷ $8 021 400K
= 1,92


Analiza porównawcza

2022