Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 1 268 200 786 400 403 000 332 900 313 500
Koszty odsetek netto w tys. USD 160 600 102 100 74 400 92 800 86 100
Wskaźnik pokrycia odsetek 7,90 7,70 5,42 3,59 3,64

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 268 200K ÷ $160 600K
= 7,90


Analiza porównawcza

2022