Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 433 900 9 837 700 7 131 800 7 210 300 6 874 400
Należności w tys. USD 171 900 229 800 155 500 136 200 130 300
Rotacja należności 89,78 42,81 45,86 52,94 52,76

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $15 433 900K ÷ $171 900K
= 89,78


Analiza porównawcza

2022