Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 433 900 9 837 700 7 131 800 7 210 300 6 874 400
Working capital w tys. USD 876 200 331 400 182 300 355 600 249 700
Rotacja kapitału pracującego 17,61 29,69 39,12 20,28 27,53

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $15 433 900K ÷ $876 200K
= 17,61


Analiza porównawcza

2022