Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 12,86 11,05 6,75 6,13 5,41
Rotacja należności 89,78 42,81 45,86 52,94 52,76
Rotacja zobowiązań 83,67 48,42 60,54 73,95 70,47
Rotacja kapitału pracującego 17,61 29,69 39,12 20,28 27,53

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 28,39 33,04 54,07 59,51 67,52
Cykl należności dni 4,07 8,53 7,96 6,89 6,92
Cykl zobowiązań dni 4,36 7,54 6,03 4,94 5,18

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 7,95 4,94 7,46 7,93 7,76
Rotacja aktywów razem 1,92 1,23 1,94 2,48 2,55