Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 268 200 786 400 403 000 332 900 313 500
Aktywa razem w tys. USD 8 021 400 8 002 600 3 676 300 2 911 300 2 695 400
Operacyjny ROA 15,81% 9,83% 10,96% 11,43% 11,63%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 268 200K ÷ $8 021 400K
= 15,81%


Analiza porównawcza

2022