John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 75 144 106 714 126 449 118 423 104 495 100 397 109 444 100 898
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 79 703 93 711 87 896 70 098 81 410 81 924 74 412 67 952
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 705 939 895 553 760 969 634 577 780 744 969 419 821 481 644 509
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,22 0,28 0,30 0,24 0,19 0,22 0,26

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($75 144K + $79 703K) ÷ $705 939K
= 0,22


Analiza porównawcza

2024/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,22
New York Times Co.
NYT
0,97
Scholastic Corp.
SCHL
0,45